Centrum voľného času Východná, Trenčín

Centrum voľného času Východná, Trenčín

Východná 9
91108 Trenčín
IČO: 36126616

Informácie o inštitúcii Centrum voľného času Východná, Trenčín

 

 

Denný režim v CVČ Trenčín

 

  • Dopoludňajšia činnosť ( Po - Pi 8.00 - 12.00 ) - nepravidelné aktivity a výukové programy pre MŠ a ZŠ, prípadne iných záujemcov, olympiády, umelecké a športové súťaže pre ZŠ a SŠ, organizačné záležitosti, príprava na činnosť atď...
  • Krúžková a klubová činnosť ( Po - Pi 13.30 - 18.00, So - Ne dohodou - činnosť všetkých pravidelných aktivít, krúžkov a klubov
  • Prázdninové aktivity - počas voľných dní a prázdnin ponúkame všestranné využitie voľného času v priestoroch CVČ, aj mimo neho formou táborov, turistických výstupov, výletov a družobných výmen.

Krúžky a kluby

 

Oddelenie esteticko-spoločenské

Oddelenie prírodovedno-technické

Športové oddelenie

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Mgr.Viera Žilková
riaditeľka zilkova@cvctn.sk
Mgr. Jolana Duffeková zástupkyňa riaditeľky duffekova@cvctn.sk
Mgr. Katarína Dobiašová esteticko-spoločenské odd. dobiasova@cvctn.sk
Ing. Simona Lorencová
športové odd.
lorencova@cvctn.sk
Ing. Veronika Stehlová
ekonómka stehlova@cvctn.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit